Εξοχική Κατοικία 200 τμ
 • Συνολική επιφάνεια: 199,97 τμ.
 • Ισόγειο: 135,40 τμ.
 • 1ος όροφος: 64,57 τμ.
 • Οικόπεδο: 360 τμ.
 • Κύριοι χώροι: Καθιστικό / σαλόνι, Τραπεζαρία / κουζίνα
 • Υπνοδωμάτια: 3 + 1 ξενώνα
 • Μπάνια: 4 + 1 w/c
 • Σκελετός: Οπλισμένο σκυρόδεμα
 • Τοιχοποιία: Δομικό μπλοκ ThermoPak BSP
 • Χρόνος παράδοσης: 9 μήνες
 • Υλικά κατασκευής: DUROSTICK, TITAN, EXALCO, BAUER, ΧΑΛΚΙΣ, LEGRAND, ΤΡΙΓΩΝΗΣ, PYRAMIS, UNISOL, FIORE, VIOMETAL, MODAWOOD.
Μόνιμη Κατοικία 250 τμ
 • Συνολική επιφάνεια: 248,31 τμ.
 • Ισόγειο: 130,46 τμ.
 • 1ος όροφος: 89,73 τμ.
 • Οικόπεδο: 374,70 τμ.
 • Κύριοι χώροι: Καθιστικό / σαλόνι, Τραπεζαρία / κουζίνα
 • Υπνοδωμάτια: 3 + 1 γραφείο
 • Μπάνια: 3
 • Σκελετός: Οπλισμένο σκυρόδεμα
 • Τοιχοποιία: Δομικό μπλοκ ThermoPak BSP
 • Χρόνος παράδοσης: 9 μήνες
 • Υλικά κατασκευής: DUROSTICK, TITAN, EXALCO, BAUER, ΧΑΛΚΙΣ, LEGRAND, ΤΡΙΓΩΝΗΣ, PYRAMIS, UNISOL, FIORE, VIOMETAL, MODAWOOD.
Εξοχική κατοικία 108 τμ
 • Συνολική επιφάνεια: 108,26 τμ.
 • Ισόγειο: 67 τμ.
 • 1ος όροφος: 41,26 τμ.
 • Οικόπεδο: 4.200 τμ.
 • Κύριοι χώροι: Καθιστικό / σαλόνι, Τραπεζαρία / κουζίνα
 • Υπνοδωμάτια: 3
 • Μπάνια: 2
 • Σκελετός: Οπλισμένο σκυρόδεμα
 • Τοιχοποιία: Δομικό μπλοκ ThermoPak BSP
 • Χρόνος παράδοσης: 7 μήνες
 • Υλικά κατασκευής: DUROSTICK, TITAN, EXALCO, BAUER, ΧΑΛΚΙΣ, LEGRAND, ΤΡΙΓΩΝΗΣ, PYRAMIS, UNISOL, FIORE, VIOMETAL, MODAWOOD.
Εξοχική Κατοικία 90 τμ
 • Συνολική επιφάνεια: 89,87 τμ.
 • Ισόγειο: 89,87 τμ.
 • 1ος όροφος: 40 τμ.
 • Οικόπεδο: 2.449,68τμ.
 • Κύριοι χώροι: Καθιστικό / σαλόνι, Τραπεζαρία / κουζίνα
 • Υπνοδωμάτια: 2
 • Μπάνια: 1 + 1 w/c
 • Σκελετός: Οπλισμένο σκυρόδεμα
 • Τοιχοποιία: Δομικό μπλοκ ThermoPak BSP
 • Χρόνος παράδοσης: 7 μήνες
 • Υλικά κατασκευής: DUROSTICK, TITAN, EXALCO, BAUER, ΧΑΛΚΙΣ, LEGRAND, ΤΡΙΓΩΝΗΣ, PYRAMIS, UNISOL, FIORE, VIOMETAL, MODAWOOD.
Μόνιμη Κατοικία 115 τμ
 • Συνολική επιφάνεια: 114,13 τμ.
 • Ισόγειο: 63,13 τμ.
 • 1ος όροφος: 51 τμ.
 • Οικόπεδο: 250 τμ.
 • Κύριοι χώροι: Κουζίνα, Τραπεζαρία / σαλόνι
 • Υπνοδωμάτια: 3
 • Μπάνια: 1 + 1 w/c
 • Σκελετός: Οπλισμένο σκυρόδεμα
 • Τοιχοποιία: Δομικό μπλοκ ThermoPak BSP
 • Χρόνος παράδοσης: 5 μήνες
 • Υλικά κατασκευής: DUROSTICK, TITAN, EXALCO, BAUER, ΧΑΛΚΙΣ, LEGRAND, ΤΡΙΓΩΝΗΣ, PYRAMIS, UNISOL, FIORE, VIOMETAL, MODAWOOD.
Μόνιμη κατοικία 128 τμ
 • Συνολική επιφάνεια: 128,80 τμ.
 • Ισόγειο: 105,10 τμ.
 • Ημ/υπαίθριος: 23,50 τμ.
 • Οικόπεδο: 432,08 τμ.
 • Κύριοι χώροι: Καθιστικό / σαλόνι, Τραπεζαρία / κουζίνα
 • Υπνοδωμάτια: 3
 • Μπάνια: 2
 • Σκελετός: Οπλισμένο σκυρόδεμα
 • Τοιχοποιία: Δομικό μπλοκ ThermoPak BSP
 • Χρόνος παράδοσης: 6 μήνες
 • Υλικά κατασκευής: DUROSTICK, TITAN, EXALCO, BAUER, ΧΑΛΚΙΣ, LEGRAND, ΤΡΙΓΩΝΗΣ, PYRAMIS, UNISOL, FIORE, VIOMETAL, MODAWOOD.
Ισόγειο 65 τμ
 • Συνολική επιφάνεια: 65 τμ.
 • Ισόγειο: 65 τμ.
 • Οικόπεδο: 196.20 τμ.
 • Κύριοι χώροι: Σαλόνι με ενεργειακό τζάκι, Τραπεζαρία, Κουζίνα
 • Υπνοδωμάτια: 1
 • Μπάνια: 1 + 1 w/c
 • Σκελετός: Οπλισμένο σκυρόδεμα
 • Τοιχοποιία: Δομικό μπλοκ ThermoPak BSP
 • Χρόνος παράδοσης: 4 μήνες
 • Υλικά κατασκευής: DUROSTICK, TITAN, EXALCO, BAUER, ΧΑΛΚΙΣ, LEGRAND, ΤΡΙΓΩΝΗΣ, PYRAMIS, UNISOL, FIORE, VIOMETAL, MODAWOOD.
Ισόγεια κατοικία 115 τμ
 • Συνολική επιφάνεια: 115 τμ.
 • Ισόγειο: 115 τμ.
 • Οικόπεδο: 2.060,03 τμ.
 • Κύριοι χώροι: Σαλόνι τραπεζαρία με ενεργειακό τζάκι, Κουζίνα
 • Υπνοδωμάτια: 2
 • Μπάνια: 2
 • Σκελετός: Οπλισμένο σκυρόδεμα
 • Τοιχοποιία: Δομικό μπλοκ ThermoPak BSP
 • Χρόνος παράδοσης: 6 μήνες
 • Υλικά κατασκευής: DUROSTICK, TITAN, EXALCO, BAUER, ΧΑΛΚΙΣ, LEGRAND, ΤΡΙΓΩΝΗΣ, PYRAMIS, UNISOL, FIORE, VIOMETAL, MODAWOOD.
To top